Jan Ohlsson

E-post: jan.ohlsson@klimatpositiv.net
Mobil: 070-208 80 30

Jan Ohlsson är grundare av företaget. Jan är ekonom och konsult med miljö- och energifrågor som huvudsyssla. Har internationella uppdrag inom energibesparing i hotellsektorn via UNWTO.