Per Ribbing

Per är civilingenjör i Teknisk Fysik (Y-LiTH) och  är ansvarig för försäljningen på +KlimatPositiv.

Per har sedan många år ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor och arbetar ideellt som styrelseledamot i Sveriges Vindkraftkooperativ samt i Det Naturliga Stegets yrkesnätverk Ingenjörer för Miljön. Ideellt arbetar Per även som VD för SwedeTrack Systems AB.

Tidigare har Per arbetat för miljömärket Svanen, varit energihandläggare på Naturskyddsföreningens Rikskansli och miljökonsult på SWECO.

Tel: 070-749 44 97
E-post: per.ribbing@klimatpositiv.net
Jan Ohlsson

Jan Ohlsson är grundare av företaget. Jan är ekonom och konsult med miljö- och energifrågor som huvudsyssla. Har internationella uppdrag inom energibesparing i hotellsektorn via UNWTO.

Tel: 070-208 80 30
E-post: jan.ohlsson@klimatpositiv.net
Johan Hjort

Johan Hjort är delägare i företaget och är till vardags VD på Högberga Gård. Han är  styrelseledamot i Svenska Möten där han var delaktig i beslutet att genomföra den största kollektiva Svanencertifieringen i Sverige. Johan har också genomfört ett flertal större bergvärmeprojekt på hotellanläggningar för att minska koldioxidutsläppen. Johans enkla anledning till sitt klimatengagemang är att han vill bidra till att hans dotter Molly får uppleva den vackra fjällvärld han själv är uppväxt i.

Tel: 070-286 00 00
E-post: johan.hjort@klimatpositiv.net