Om +KlimatPositiv

Under devisen ”Det finns ingen plan B, för vi har ingen planet B” arbetar +KlimatPositiv långsiktigt för att få fler företag, att på ett enkelt sätt, ta större ansvar för miljö, hållbar utveckling och den klimatpåverkan som koldioxidutsläppen orsakar. +KlimatPositiv erbjuder en metod I.R.K, för att identifiera, reducera och kompensera för utsläpp av växthusgaser. Tyndgpunkten och kärnan i processen är reducering av ustläpp genom konkreta handlingar. Företagets arbete har bland annat uppmärksammats internationellt av FN:s världsturistorganisation (UNWTO).