Peppar första bokningsbolag med KlimatPositiva möten!

Idag är miljö och framförallt klimat högaktuella ämnen i samhällsdebatten men även i mötesbranschen. Många kunder väljer att lägga sin konferens på en miljöcertifierad anläggning och fler och fler konferensanläggningar väljer att göra just detta – miljöcertifiera och/eller klimatneutralisera sin verksamhet. Men det finns faktiskt ett steg till att gå, som förvånansvärt få har gjort. Nämligen att förutom att även bli en klimatpositiv verksamhet också hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan. Peppar är nu först med att erbjuda detta.

Peppar Svensk Mötesdesign är stolta över att vara det första bokningsbolaget som nu erbjuder kunden att ta ett steg längre i sin miljöhänsyn. Kunden ges möjlighet att göra sin konferens inte bara klimatneutral utan även - klimatpositiv! På det viset kan kunderna välja att faktiskt bidra ännu mer till att minska sin klimatpåverkan och kompensera i form av köp av utsläppsrätter.


Katarina Niss, marknadschef och delägare berättar;
 ”- Genom vårt klimatverktyg räknar vi fram halten av koldioxid som konferensen genererar, oavsett hur stor eller liten konferensen är. Vi nöjer oss inte med att enbart lova klimatneutralisering utan kunden erbjuds att kompensera sin konferens så att den blir klimatpositiv, genom köp av
utsläppsrätter via SNF, Sveriges Naturskyddsförening.
Hon fortsätter:
”- Med detta är vi idag unika och mycket stolta, samtidigt närmast förvånade över att ingen annan erbjuder denna tjänst. En del flygbolag ligger långt före eftersom de sedan länge erbjuder möjlighet att klimatkompensera flygresan för såväl
privatpersoner som företag.”
 
Peppar Svensk Mötesdesign lever som de lär. De är idag ett klimatneutralt företag och har gjort verksamheten Klimatpositiv.
Katarina förklarar hur:
”- Utöver den mängd koldioxid vi producerar genom vår verksamhet idag väljer vi att kompensera med ytterligare 15 procent för att på så sätt ta bort koldioxid från vår jord. Kompenseringen sker genom Svenska Naturskyddsföreningen som vi ger i uppdrag att köpa utsläppsrätter. Samtidigt stöder vi SNF:s arbete med klimatfrågor. För koncept och genomförande av vår interna process till att bli Klimatpositiva och certifierade stod Jan Ohlsson, +Klimatpositiv.net”.


Rånäs Slott går ett steg längre...
Hotell- och konferensanläggningen Rånäs Slott erbjuder nu klimatvänliga luncher... Läs mer ›

Per Ribbing - Ny medarbetare
Per Ribbing är ny medarbetare på +KlimatPositiv och tillträder sin nya tjänst den 1 november. Läs mer ›

Inbjudan!
En våt dröm på 4 hjul. Klimatpositiv bjuder in till en exklusiv visning av den nya modellen av den rena elsportbilen Tesla. Vill du vara med? Läs mer ›

+Klimatpositiv i Madrid
+Klimatpositiv fanns på plats i Madrid då HES, Hotel Energy Solutions bjudit in oss att medverka; både i form av föredragshållare samt i frågepanelen. Läs mer ›

Nytt uppdrag - Rånäs Slott
Rånäs Slott väljer +KlimatPositiv som samarbetspartner för att aktivt arbeta med förbättringsåtgärder inom klimatområdet samt kompensation. Läs mer ›

Nytt uppdrag - Högberga Gård
Högberga Gård på Lidingö väljer +KlimatPositiv som modell för att arbeta aktivt med att minska sina utsläpp av växthusgaser, med fokus på koldioxid. Högberga Gård ligger beläget på Lidingö Stockholm. Hotellet har 66 rum och 87 bäddar. Genom sitt arbete med Svanenprocessen har Högberga redan lagt grunden för det kommande arbetet med +KlimatPositiv. Läs mer ›