+Klimatpositiv i Madrid

HES, Hotel Energy Solutions är ett initiativ från EU kommissionen med partners såsom UNWTO, /FN:s världsturistorganisation, som syftar till att minska hela turistsektorns användning av energi, ställa om till ett mer grönt och hållbart företagande och minska sektorns klimatpåverkan. +Klimatpositiv fanns på plats i Madrid, både i form av föredragshållare samt i frågepanelen.

- Det är med stor glädje jag har insett att Europa är fullt av ansvarstagande skickliga energi- och klimatentreprenörer. Vårt gemensamma ansvar som företagare idag är egentligen ganska enkelt, vi har två lätt definierbara uppgifter, att minska eller avsluta vår förbränning av fossila bränslen d v s ställa om våra energikällor samt att minska mängden använd energi. På detta tjänar vi miljö, klimat och pengar. The EU Actionplan for Energy framhåller att hotellbranschen har en europeisk energibesparingspotential på ca 30 procent under de närmaste tio åren. Personligen tror jag att vi i Sverige i vissa fall kan sikta ännu högre, säger Jan Olsson från +Klimatpositiv.

Under seminariedelen av HES framhölls många exempel på hur detta ”gröna tänk” har anammats ute i Europa. Hotell Stadthalle i Wien imponerade med sitt koncept ”zero energy balance”. Hotellet är i stort sett fritt från tillförd energi utan försörjs med egen producerad el och värme via sol och vind och värmepumpar. Utöver detta samlar hotellet regnvatten i stora cisterner som sedan används för hotellets toaletter. Ett annat exempel på hur hotellvärlden förändras mot en mindre energislukande bransch är EUFED (European Youth Hostels Federation). EUFED har ett utmärkt webbaserat verktyg för miljöarbete, ECO Hostelling.

- Som sammanfattning kan man säga att Europas olika aktörer inom hela turist- och hotellsektorn är både medvetna och framåt i arbetet att ta ansvar för vår framtid. Jag hoppas att jag får förmånen att berätta mer om detta längre fram, säger Jan Olsson.


Rånäs Slott går ett steg längre...
Hotell- och konferensanläggningen Rånäs Slott erbjuder nu klimatvänliga luncher... Läs mer ›

Per Ribbing - Ny medarbetare
Per Ribbing är ny medarbetare på +KlimatPositiv och tillträder sin nya tjänst den 1 november. Läs mer ›

Inbjudan!
En våt dröm på 4 hjul. Klimatpositiv bjuder in till en exklusiv visning av den nya modellen av den rena elsportbilen Tesla. Vill du vara med? Läs mer ›

Nytt uppdrag - Rånäs Slott
Rånäs Slott väljer +KlimatPositiv som samarbetspartner för att aktivt arbeta med förbättringsåtgärder inom klimatområdet samt kompensation. Läs mer ›

Peppar första bokningsbolag med KlimatPositiva möten!
Idag är miljö och framför allt klimat högaktuella ämnen i samhällsdebatten men även i mötesbranschen. Många kunder väljer att lägga sin konferens på en miljöcertifierad anläggning och fler och fler konferensanläggningar väljer att göra just detta – miljöcertifiera och/eller klimatneutralisera sin verksamhet. Läs mer ›

Nytt uppdrag - Högberga Gård
Högberga Gård på Lidingö väljer +KlimatPositiv som modell för att arbeta aktivt med att minska sina utsläpp av växthusgaser, med fokus på koldioxid. Högberga Gård ligger beläget på Lidingö Stockholm. Hotellet har 66 rum och 87 bäddar. Genom sitt arbete med Svanenprocessen har Högberga redan lagt grunden för det kommande arbetet med +KlimatPositiv. Läs mer ›