Fisk är nyttigt men...

Om du äter bottentrålad fisk, eller tex havskräftor ska du veta att det går åt ca åtta! liter diesel för att fånga ett! kilo havskräftor, välj burfångade kräftor. När det gäller fisk är kustnära fångad fisk att föredra, kanske gös, abborre eller gädda, utmärkta fiskar.


Hur ofta väljer du lågenergilampor i hemmet?
Det finns inga skäl att inte byta till lågenergi. Läs mer ›

Världens Sojaproduktion
90 % går till djuruppfödning Läs mer ›