Rånäs Slott

Rånäs Slott är beläget vid sjön Skedviken 30 minuter från Arlanda, 50 minuter från Stockholm. Hotellet är klassificerat som hotell samt konferensanläggning

Hotellet har 50 rum, 73 bäddar och 12 konferenslokaler/ grupprum, den största med kapacitet för 90 personer. Hotellet disponerar totalt 3500 kvm yta. Rånäs Slott har ca 20 personer anställda och omsätter ca 30 mkr. Under 2009 har fastigheten energideklarerats av fastighetsägaren.

I början av år 2010 blev slottet miljömärkt via Svanen. Hotellet hade dock högre ambitioner än så. Man ville till sitt miljöarbete addera ett arbete som syftar till att minska och kompensera sina utsläpp av koldioxid med tillägget ”positiv”. Detta innebär att överkompensera konstaterade koldioxidutsläpp med minst 15 procent för att på så sätt uppnå begreppet ”+KlimatPositiv”.

Idag är Rånäs Slott ett +KlimatPositivt företag.

Besök Rånäs hemsida här >>