Per Ribbing

E-post: per.ribbing@klimatpositiv.net
Mobil: 070-749 44 97

Per är civilingenjör i Teknisk Fysik (Y-LiTH) och är ansvarig för försäljningen på +KlimatPositiv.

Per har sedan många år ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor och arbetar ideellt som styrelseledamot i Sveriges Vindkraftkooperativ samt i Det Naturliga Stegets yrkesnätverk Ingenjörer för Miljön. Ideellt arbetar Per även som VD för SwedeTrack Systems AB.

Tidigare har Per arbetat för miljömärket Svanen, varit energihandläggare på Naturskyddsföreningens Rikskansli och miljökonsult på SWECO.